Forest Fantasies Portrait Shoot

San Luis Obispo, California, USA